MATERIAL RESEARCH

MATERIAAL: CRYSTAL & LIGHT

Hoe werkt het regenboog effect wat je krijgt als er licht op glas schijnt? Deze techniek heet polarisatie.

Om te weten wat licht doet moet ik eerst weten wat licht is. Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog, in het algemeen met inbegrip van infrarood licht (met een iets lagere frequentie) en ultraviolet licht, met een iets hogere frequentie. Bij licht spreekt men meestal over de golflengte in vacuüm en lucht die bij een frequentie hoort, omdat in de meeste toepassingen met de golflengte gewerkt wordt. De golflengte is, anders dan de frequentie, afhankelijk van de stof waar de straling doorloopt. Het zichtbare spectrum strekt zich uit over golflengten van ongeveer 380 nm (nanometer) (violet) tot 780 nm (rood) in vacuüm en lucht. In vacuüm plant licht zich, zoals alle elektromagnetische straling, voort met de lichtsnelheid. Lichtkwanta, die in de kwantumoptica een rol spelen, worden fotonen genoemd.

De drie variabelen die licht beschrijven, zijn de lichtsterkte (ofwel amplitude), de kleur (ofwel frequentie of golflengte) en de polarisatie, ofwel de trillingsrichting, die altijd loodrecht op de voortplantingsrichting staat. Het onderzoeksveld over licht en de wisselwerking van licht met materie heet optica.

Kristaloptiek, ook wel kristaloptica of optische kristallografie is de tak der wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de optische eigenschappen van kristallen (meestal van mineralen). Kristallen zijn per definitie anisotrope media, waarin licht zich anders gedraagt naarmate de hoek waaronder dat licht invalt, verschilt. Het meest gebruikte instrument hierbij is de polarisatiemicroscoop, waarmee men optische eigenschappen als: interferentiedubbele breking en in het bijzonder het vermogen van anisotrope media om het polarisatievlak, kan bepalen.

Er zijn verschillende manieren om licht te splitsen. Een voorbeeld hiervan zijn beamsplitters.

Beam splitters take on many forms, cubes, plates, hexagons, pentagons, polarizing, non -polarizing (usually somewhere in between), narrowband, broadband, dielectric, air-spaced, metal, cemented, optically contacted (epoxy free bonding)… It is our job to help you sort out specifications that will meet your requirements for performance and cost.

Some of the key parameters to think about are; the wavelength range, polarization and physical size requirements. Also, if the beam splitter will be used inside an interferometer, you may need to consider path length and phase matching requirements. It is always good if you can explain how you will be using your beam splitter, it can really help us to define out your requirements.

 

 

c11d8257dcf64528fcc107e803bdd2c4 03418c1a64192e9135cd1dd17a3d6cb3 75c12e77d101701c1c5de80207c545fb 6b1de381949e0f9e7703e676c9164b9e

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: